0764 348 765 sau 0755 617 000 office@asmagic.ro

Regulament concurs

REGULAMENT CONCURS 

                                          „CASTIGA VOUCHER CADOU”

Articolul 1 – Organizatorul si Regulamentul oficial al Concursului

Concursul este organizat de Asociatia AS Magic Potography cu sediul in Str.Florilor, nr.2, Trivalea Mosteni, judetul Teleorman.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari. Regulamentul Concursului este disponibil online, pe www.asmagic.ro

Articolul 2. Durata. Locul desfasurarii.

Art.2.1. Concursul se desfasoara in perioada 28.01-30.01.2022 online: www.asmagic.ro

Art.2.2. Voucherul oferite cadou in cadrul concursului se pot utiliza in perioada 01.03-31.03.2022.

Articolul 3 – Dreptul si conditiile de participare

Art.3.1. Poate participa la Concurs orice persoana juridica sau fizica avand domiciliul stabil în Romania, care a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza un pachet oglinda foto in valoare de minim 350 euro. Aceeasi persoana poate participa de mai multe ori la concurs daca intruneste conditiile de participare prevazute de prezentul regulament.

Art.3.2. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui

Regulament.

Articolul 4. – Mecanismul Concursului

Art.4.1. Pentru a avea calitatea de participant la Concurs, persoanele precizate la art. 3.1. trebuie:

– Sa dea like si share paginii facebook Oglinda Foto As Magic

– Sa completeze formularul “Estimare Pret” de pe site-ul www.asmagic.ro. Completarea celorlalte date solicitate (email, varsta, ocupatie) este optionala, fiind necesara doar daca persoanele participante doresc  sa  fie informate  despre oferte,  promoții  si  alte informatii  de marketing  din  partea Organizatorului;

– Sa achizitioneze un pachet oglinda foto in valoare de minim 350 euro;

– Prin furnizarea datelor personale solicitate, participantul isi da acordul expres si neechivoc pentru prelucrarea de catre Organizator a datelor personale completate in vederea participarii la tragerea la sorti a castigatorilor concursului, pentru contactarea castigatorilor in vederea atribuirii premiilor si, in cazul in care a bifat pe talonul de participare aceasta optiune, pentru a-i fi furnizate informatii de marketing (promotii, articole, stiri despre campaniile curente) din partea Organizatorilor.

Art.4.2. Un participant poate participa de mai multe ori la concurs daca intruneste conditiile de participare prevazute de prezentul regulament, dar nu poate castiga decat un singur premiu.

Art.4.3. Organizatorul Concursului nu isi asuma responsabilitatea pentru formularele incomplete sau incorect completate, astfel de formulare fiind eliminate odata constatat caracterul incomplet.

Articolul 5. – Premiul

Art.5.1. In cadrul acestui Concurs se acorda 1 premiu, dupa cum urmeaza:

– Premiul I- o reducere de 150 euro pentru un pachet oglinda foto contractat. .Premiul se accorda sub forma de voucher.

Art.5.2. Voucherul este valabil in perioada 01.03-31.03.2022 pentru o singura utilizare si poate fi utilizate pentru achizitia pachetelului Standard care nu beneficiaza de alte reduceri sau campanii promotionale.

Articolul 6. Acordarea premiilor si validarea castigatorilor

Art.6.1. Premiul Concursului se acorda prin tragere la sorti pe pagina de facebook oglinda foto As Magic ( de catre personalul de vanzari, in cazul site-ului online), in data de 05.02.2022. Fiecarei persoane inscrise i se va acorda un numar de participare.  Tragerea la sorti se va efectua prin folosirea unui program de extragere numere aleatorii.Prima persoana extrasa va castiga voucherul de 150 Euro.

Art.6.2. Castigatorului i se va aduce la cunostinta, prin intermediul telefonului, e-mail, rezultatul extragerii si modul in care va putea intra in posesia premiului in 48 de ore dupa incheierea tragerilor la sorti.

In cazul in care castigatorul a furnizat date de contact eronate sau nu poate fi contactat (nu raspunde) in interval de 48 ore de la extragere, premiul se va acorda altui participant, ales prin acelasi mecanism de tragere la sorti.

Art.6.3. Castigatorii vor ridica premiul de la sediul asociatiei (caz in care vor prezenta reprezentantilor organizatorului un act de identitate valabil), sau vor primi voucherele prin intermediul curierului, la adresa comunicata de catre acestia.

Organizatorul nu va oferi contravaloarea in bani a premiilor.

Articolul 7. Limitarea raspunderii

Organizatorul Concursului nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:

7.1. Pierderile sau deteriorarile voucherului;

7.2 Organizatorul nu va fi obligat sa accepte voucherele falsificate sau deteriorate;

7.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care sunt valorificate voucherele

Concursului. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda poate refuza utilizarea voucherului;

7.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei.

Articolul 8. Confidentialitatea datelor

8.1.   Organizatorul, in vederea desfasurarii Concursului, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceast concurs in conformitate cu Legea 677/2001.

8.2.   Prin participarea la Concurs Participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului, precum si in scopul transmiterii catre Participanti a unor comunicari cu caracter publicitar si marketing direct (in cazul in care a fost bifata aceasta optiune pe talonul de participare). Prin furnizarea datelor personale participantii isi exprima acordul ca Organizatorul sa poata utiliza  datele  furnizate  pentru  transmiterea  de  mesaje  publicitare,  de  marketing,  precum  si  pentru transmiterea de oferte cu privire la servicii si produse prin intermediul postei electronice (newsletter).

Articolul 9. Informarea publicului

Art.9.1. Regulamentul concursului este disponibil spre consultare pe pagina www.asmagic.ro  pe  toata  perioada  de  desfasurare  a  promotiei.  Participarea  la  acest  concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

Art. 10. Forta majora

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carei aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, se obliga sa comunice Participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art. 11. Litigii

Art.11.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator şi Participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

Art.11.2.  Organizatorul  este  indreptatit  sa  ia  toate  masurile  necesare  in  caz  de  tentativa  de  frauda  a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

REGULAMENT CONCURS

“EVENIMENTUL TAU MAGIC”

                                                    „Trash the Dress”

Articolul 1 – Organizatorul si Regulamentul oficial al Concursului

Concursul este organizat de Asociatia AS Magic Potography cu sediul in Str.Florilor, nr.2, Trivalea Mosteni, judetul Teleorman.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari. Regulamentul Concursului este disponibil online, pe www.asmagic.ro

Articolul 2. Durata. Locul desfasurarii.

Art.2.1. Concursul se desfasoara in perioada 14.02-28.02.2023 online: www.asmagic.ro

Art.2.2. Premiul va fi sub forma de voucher oferit cadou in cadrul concursului si se pot utiliza in perioada pe parcursul anului 2023.

Articolul 3 – Dreptul si conditiile de participare

Art.3.1. Poate participa la Concurs orice persoana juridica sau fizica avand domiciliul stabil în Romania, care a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza un pachet oglinda foto in valoare de minim 350 euro. Aceeasi persoana poate participa de mai multe ori la concurs daca intruneste conditiile de participare prevazute de prezentul regulament.

Art.3.2. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui

Regulament.

Articolul 4. – Mecanismul Concursului

Art.4.1. Pentru a avea calitatea de participant la Concurs, persoanele precizate la art. 3.1. trebuie:

– Sa dea like si share paginii facebook Oglinda Foto As Magic

– Sa completeze formularul “Estimare Pret” de pe site-ul www.asmagic.ro. Completarea celorlalte date solicitate (email, varsta, ocupatie) este optionala, fiind necesara doar daca persoanele participante doresc  sa  fie informate  despre oferte,  promoții  si  alte informatii  de marketing  din  partea Organizatorului;

– Sa achizitioneze un pachet oglinda foto in valoare de minim 350 euro;

– Fiecare participant care a achizitionat un pachet de minim 350 euro si a indeplinit cumulative toate conditiile din regulament va primi un voucher cu un numar unic cu care va participa la tragerea la sorti organizata de catre As Magic Potography.

– Prin furnizarea datelor personale solicitate, participantul isi da acordul expres si neechivoc pentru prelucrarea de catre Organizator a datelor personale completate in vederea participarii la tragerea la sorti a castigatorilor concursului, pentru contactarea castigatorilor in vederea atribuirii premiilor si, in cazul in care a bifat pe talonul de participare aceasta optiune, pentru a-i fi furnizate informatii de marketing (promotii, articole, stiri despre campaniile curente) din partea Organizatorilor.

Art.4.2. Un participant poate participa de mai multe ori la concurs daca intruneste conditiile de participare prevazute de prezentul regulament, dar nu poate castiga decat un singur premiu.

Art.4.3. Organizatorul Concursului nu isi asuma responsabilitatea pentru formularele incomplete sau incorect completate, astfel de formulare fiind eliminate odata constatat caracterul incomplet.

Articolul 5. – Premiul

Art.5.1. In cadrul acestui Concurs se acorda 1 premiu, dupa cum urmeaza:

– Premiul – o sedinta “Trash the Dress” in valoare de 500 euro. Premiul se accorda sub forma de voucher.

Art.5.2. Voucherul este valabil in perioada anului 2023 pentru o singura utilizare.

Art.5.2. Data si locatia realizarii sedintei se vor stabili de comun acord cu reprezentantii As Magic Potography.

 Articolul 6. Acordarea premiilor si validarea castigatorilor

Art.6.1. Premiul Concursului se acorda prin tragere la sorti pe pagina de facebook oglinda foto As Magic ( de catre personalul de vanzari, in cazul site-ului online), in data de 01.03.2023. Fiecarei persoane inscrise i se va acorda un numar de participare.  Tragerea la sorti se va efectua prin folosirea unui program de extragere numere aleatorii. Prima persoana extrasa va castiga voucherul pentu sedinta “Trash the Dress” in valoare  de 500 Euro.

Art.6.2. Castigatorului i se va aduce la cunostinta, prin intermediul telefonului, e-mail, rezultatul extragerii si modul in care va putea intra in posesia premiului in 48 de ore dupa incheierea tragerilor la sorti.

In cazul in care castigatorul a furnizat date de contact eronate sau nu poate fi contactat (nu raspunde) in interval de 48 ore de la extragere, premiul se va acorda altui participant, ales prin acelasi mecanism de tragere la sorti.

Art.6.3. Castigatorii vor ridica premiul de la sediul asociatiei (caz in care vor prezenta reprezentantilor organizatorului un act de identitate valabil), sau vor primi voucherele prin e-mail, la adresa comunicata de catre acestia.

Organizatorul nu va oferi contravaloarea in bani a premiilor.

Articolul 7. Limitarea raspunderii

Organizatorul Concursului nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:

7.1. Pierderile sau deteriorarile voucherului;

7.2 Organizatorul nu va fi obligat sa accepte voucherele falsificate sau deteriorate;

7.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care sunt valorificate voucherele

Concursului. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda poate refuza utilizarea voucherului;

7.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei.

Articolul 8. Confidentialitatea datelor

8.1.   Organizatorul, in vederea desfasurarii Concursului, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceast concurs in conformitate cu Legea 677/2001.

8.2.   Prin participarea la Concurs Participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului, precum si in scopul transmiterii catre Participanti a unor comunicari cu caracter publicitar si marketing direct (in cazul in care a fost bifata aceasta optiune pe talonul de participare). Prin furnizarea datelor personale participantii isi exprima acordul ca Organizatorul sa poata utiliza  datele  furnizate  pentru  transmiterea  de  mesaje  publicitare,  de  marketing,  precum  si  pentru transmiterea de oferte cu privire la servicii si produse prin intermediul postei electronice (newsletter).

Articolul 9. Informarea publicului

Art.9.1. Regulamentul concursului este disponibil spre consultare pe pagina www.asmagic.ro  pe  toata  perioada de desfasurare a  promotiei.  Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

Art. 10. Forta majora

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carei aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, se obliga sa comunice Participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art. 11. Litigii

Art.11.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator şi Participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

Art.11.2.  Organizatorul  este  indreptatit  sa  ia  toate  masurile  necesare  in  caz  de  tentativa  de  frauda  a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

×